Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z oświadczeniem, CV i zaświadczeniem z ZUS (o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym) lub zaświadczeniem z Urzędu Pracy (dla zarejestrowanych w PUP) do biura projektu przy Wróblewskiego 18 (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera).

W przypadku osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 wymagany jest również dokument potwierdzający rozwiązanie/wygaśnięcie umowy po 1 marca 2020 r. tj. świadectwo pracy, kopia umowy, umowa cywilno-prawnej.