Zapraszamy do przesyłania ofert stażu zawierających przewidywany zakres obowiązków stażysty i oczekiwań co do poziomu wykształcenia i posiadanych kompetencji/kwalifikacji.

Wzór oferty dostępny pod linkiem

Oferty należy wysyłać na adres: rozwijamytalenty@wsfi.pl

Podmiotami przyjmującymi na staż mogą być:
– mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 6 osób lub małe lub średnie przedsiębiorstwa( w oparciu o umowę o pracę)
– organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 5 pracowników (w oparciu o umowę o pracę)
– instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki budżetowe.


Udziału w stażu u danego pracodawcy nie może wziąć osoba, która wcześniej odbywała u niego staż lub była przez niego zatrudniona (w tym w ramach umowy cywilnoprawnej) lub jest z nim spokrewniona (do II stopnia pokrewieństwa) lub spowinowacona.